Jak opodatkować paczki i wczasy pod gruszą

Fotorzepa, MW Michał Walczak
W okresie letnim z tytułu tzw. gruszy wypłaciliśmy pracownikom po 700 zł ze środków zfśs. Tę kwotę opodatkowaliśmy. Teraz z okazji świąt chcemy dać paczki o wartości 300 zł. Również zostaną sfinansowane z funduszu. Jak należy podatkowo postąpić w tej sytuacji?
Wartość paczki będzie u pracownika przychodem zwolnionym z podatku, bo jak wspomniałam wcześniej, świadczenia rzeczowe i pieniężne sfinansowane z zfśs są wolne od podatku do kwoty nieprzekraczającej rocznie 380 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)[/link]).Z rachunków wynika, że w 2009 r. pracownik otrzyma ze środków funduszu świadczenia o łącznej wartości 1000 zł (700 zł grusza + 300 zł paczka). Z tego należy opodatkować 620 zł, bo 380 zł jest kwotą zwolnioną od podatku.Pracodawca zrobił jednak inaczej. Opodatkował całe 700 zł z tytułu gruszy. Dlatego teraz w informacji PIT-11 wystawianej za 2009 r. powinien pomniejszyć przychód w poz. 36 o kwotę 80 zł, wykazując pobraną od tej kwoty zaliczkę w poz. 40.[i]Autorka jest doradcą podatkowym[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL