Do końca grudnia trzeba zaktualizować odpisy

www.sxc.hu
Jeśli w ciągu roku w firmie, która tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wzrosło lub spadło zatrudnienie, pracodawca musi dokonać korekty odpisów na rachunku funduszu. Musi z tym zdążyć do końca tego miesiąca
Fundusz, przypomnijmy, tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Tworzą go pracodawcy zatrudniający 1 stycznia danego roku 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.[srodtytul]Kogo policzyć [/srodtytul]Zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=304867]rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (DzU nr 43, poz. 349)[/link], w przeciętnej liczbie pracowników, ustalanej przez firmy na początku każdego roku, uwzględnia się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę.Osoby na części etatu wykazuje się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej czy wykonujących pracę nakładczą nie bierze się już pod uwagę (od 18 marca 2009 r., gdy...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL