Akty prawne

Dziennik Ustaw - Nr 205 z 4 grudnia 2009

[b]Rozporządzenia Rady Ministrów[/b] (poz. 1581 – 1582), dwa z 24 listopada, w sprawie:
- wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2010 roku, - wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym; oba wejdą w życie 19 grudnia.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1583 – 1584): - finansów z 3 grudnia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych; 4 grudnia, - infrastruktury z 27 listopada zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych; 19 grudnia. [b]Obwieszczenie marszałka Sejmu RP[/b] (poz. 1585) z 10 listopada w sprawie jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=333803]Dz.U. nr 205[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL