Rodzice adopcyjni nie będą dyskryminowani

www.sxc.hu
Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy. Modyfikuje ona przepisy regulujące uprawnienia pracowników w związku z rodzicielstwem.
Nowe przepisy znoszą dyskryminację rodziców adopcyjnych. Już za kilkanaście dni będą mieli takie same uprawnienia jak rodzice naturalni. Chodzi między innymi o rozwiązania chroniące stosunek pracy.Ponadto ustawodawca musiał wprowadzić do [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6E86075E0E4AAC77097A7837C45721E9?id=76037]kodeksu pracy[/link] zmiany w związku z możliwością korzystania od 1 stycznia z urlopu ojcowskiego, a także z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Osoby korzystające z tych nowych form urlopu w związku z urodzeniem dziecka będą objęte przepisami gwarantującymi ochronę przed zwolnieniem i zmianą warunków zatrudnienia po powrocie do pracy przewidzianą do tej pory dla osógo urlopu macierzyńskiego.Nowelizacja określa także termin składania wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego.Obecnie termin ten nie jest określony i pracodawca bywa często zaskakiwany prośbą o zorganizowanie p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL