Jakie obowiązki ma płatnik przy umowie-zleceniu, umowie o dzieło i kontrakcie menedżerskim

www.sxc.hu
Na obowiązek płatnika PIT pobrania ryczałtu od wynagrodzeń z umów-zleceń czy o dzieło nie wpływa w żaden sposób miejsce wykonania usług
Wypłaty na rzecz obcokrajowców niemających miejsca zamieszkania w Polsce z tytułu umów-zleceń, umów o dzieło czy kontraktów menedżerskich (traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 6 – 9 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o PIT[/link]) są zasadniczo, stosownie do treści art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20 proc. przychodu, płatnym w terminie do 20 dnia następnego miesiąca.Jeżeli jednak suma należności określona w umowie nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł, stawka podatku wynosi 18 proc. przychodu. Podatek oblicza, pobiera i przekazuje na rachunek właściwego organu podatkowego zleceniodawca pełniący funkcję płatnika (art. 41 – 42 ustawy o PIT).[srodtytul]Ważne, kto zleca i ponosi koszty[/srodtytul]Dodać należy, że dla zastosowania zryczałtowanej formy opodatkowania nie ma znaczenia ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL