Cudzoziemcy dostaną zwrot z odsetkami

www.sxc.hu
Zagraniczne firmy lub turyści odwiedzający Polskę będą się mogli ubiegać o zwrot podatku zapłaconego w naszym kraju za okres nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż rok podatkowy
Zwrot będzie też możliwy za czas krótszy niż trzy miesiące, gdy dotyczy końcówki roku.Natomiast kwota podatku, o której zwrot będą się ubiegały uprawnione podmioty z krajów UE lub z państw trzecich, nie będzie mogła być niższa niż równowartość w złotych 400 i 50 euro. W pierwszym wypadku chodzi o wnioski za okres krótszy niż rok podatkowy, ale nie krótszy niż trzy miesiące, w drugim – o te dotyczące całego roku podatkowego lub okresu krótszego niż ostatnie trzy miesiące.[b] Do uzgodnień międzyresortowych trafił właśnie projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom[/b]. Nowe przepisy, które [b]mają zacząć obowiązywać 1 stycznia 2010 r.[/b], stanowią wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 89 ust. 5 ustawy o VAT. Chodzi o dostosowanie naszego prawa do dyrektywy Rady Europejskiej 2008/9/WE z 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej prze...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL