Lekarz orzecznik ZUS sprawdzi przyczynę nieobecności

www.sxc.hu
Orzeczenie o niezdolności do pracy może być zakwestionowane
Sprawdzenie, czy korzystający ze zwolnienia jest faktycznie chory, może być przeprowadzone na wniosek pracodawcy albo też z własnej inicjatywy ZUS.Kontroli mogą się spodziewać zwłaszcza pracownicy korzystający z dłuższych zwolnień chorobowych. Zanim bowiem firma lub ubezpieczyciel dowiedzą się o zwolnieniu, może upłynąć jakiś czas od jego otrzymania, bo pracownik ma siedem dni na dostarczenie zaświadczenia, kolejne dni zabierze korespondencja z ZUS, a kontrola może być prowadzona w czasie nieobecności w pracy.Zgodnie z tzw. ustawą chorobową ubezpieczyciel powinien wysłać za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wezwanie, w którym określa miejsce i termin badania przez lekarza orzecznika. Miejsce wyznacza ZUS, ale nie jest wykluczone sprawdzenie stanu zdrowia w miejscu pobytu osoby korzystającej ze zwolnienia. Najczęściej pracownik dojeżdża na kontrolę, a ubezpieczyciel zwraca koszty dojazdu na badanie najtańszym środkiem komunikacji publicznej.[b]Pracownik wyty...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL