Dłuższy urlop tylko dla punktualnych matek

www.sxc.hu
Od 2010 r. przysługuje dodatkowy urlop macierzyński. Wniosek trzeba złożyć z 7-dniowym wyprzedzeniem. Kto się spóźni, temu uprawnienie przepadnie
Obecnie przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Od 2010 r. kobiety będą mieć prawo do dodatkowego urlopu – dwóch tygodni przy urodzeniu jednego dziecka (z czasem wymiar będzie rósł).Uprawnienie to wprowadziła nowelizacja [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1288079C8A806B4039D19A8B496CF333?id=76037]kodeksu pracy[/link] z 6 grudnia 2008 r. Dodatkowy urlop będzie udzielany jednorazowo w tygodniach bezpośrednio po wykorzystaniu podstawowego macierzyńskiego (art. 182[sup]1[/sup] § 2 k.p.). Za ten czas będzie przysługiwał też zasiłek.[srodtytul]Pilnuj terminu[/srodtytul]Dodatkowy urlop dostanie jednak tylko ta mama, która będzie się o niego ubiegać w odpowiednim czasie. [b]Udziela się go na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem urlopu[/b] (art. 182[sup]1[/sup] § 3 k.p.). Pracodawca musi taki wniosek uwzględnić. Co jeśli zainteresowana się spóźni? Skorzystanie z dodatkowego wo...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL