Praca, emerytury, renty

Więcej dorobisz do emerytury

www.sxc.hu
Od 1 grudnia br. emeryci i renciści przez kolejne trzy miesiące mogą nieco więcej dorobić do swoich świadczeń
Emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, mogą zarobkować, ale przekroczenie pewnych limitów powoduje w ich wypadku obniżenie lub zawieszenie otrzymywanego z ZUS świadczenia.
Każdy emeryt i rencista, który osiągał przychód z tytułu wykonywania pracy, która objęta jest obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, musi powiadomić ZUS o jego wysokości. Limity dorabiania zależą od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, które wzrosło ostatnio do 3113,86 zł.
Bez ryzyka zmniejszenia emerytury lub renty można osiągnąć dodatkowy przychód w wysokości 2179,70 zł miesięcznie (dotychczas – 2157,10 zł) – czyli w wysokości do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. ZUS zawiesi świadczenie, jeśli przychód przekroczy 4048,10 zł (dotychczas 4006 zł), czyli 130 proc. wynagrodzenia. Kto ma zarobki, które mieszczą się pomiędzy tymi sumami, musi się liczyć ze zmniejszeniem świadczenia, z tym że obowiązuje tzw. kwota maksymalnego zmniejszenia, która w wypadku emerytury i renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi obecnie 467,09 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 350,34 zł (obowiązuje ona do czasu kolejnej waloryzacji, czyli do lutego 2010 r.). Dorabiających emerytów i rencistów czeka też roczne rozliczenie z ZUS. Zestawienia swoich przychodów za 2009 r. muszą przesłać do ZUS do końca lutego 2010 r. Graniczne kwoty przychodu rocznego w br. wynoszą 25 999,80 zł (suma kwot przychodu odpowiadających 70 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń) i 48 285,20 zł (suma kwot przychodu odpowiadających 130 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń). W 2009 r. kwoty maksymalnych zmniejszeń wynoszą w wypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – 5551,38 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 4163,80 zł. [ramka][b]WAŻNE [/b] Jeżeli z przedstawionych przez emeryta lub rencistę zaświadczeń i oświadczeń wynika, że można przeprowadzić rozliczenie miesięczne lub roczne, to ZUS musi wybrać wariant korzystniejszy dla zainteresowanego. Jeśli miesięczne przychody niewiele przekraczały limity, to korzystniejsze może się okazać rozliczenie roczne.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL