Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 199 z 26 listopada 2009

[b]Rozporządzenie ministra finansów [/b](poz. 1532) z 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia waluty i wysokości ryczałtu przysługującego funkcjonariuszowi celnemu wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
[b]Rozporządzenie ministra gospodarki[/b] (poz. 1533) z 2 listopada 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działu gospodarka [b]Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi[/b] (poz. 1534) z 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz jego zastępców [b] Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi[/b] (poz. 1535) z 4 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej
[b]Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi[/b] (poz. 1536) z 18 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=332596]Dz.U. nr 199[/link] [srodtytul]NR 200 Z 27 LISTOPADA[/srodtytul] Rozporządzenie ministra edukacji narodowej (poz. 1537) z 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi (poz. 1538) z 16 listopada 2009 r. w sprawie współczynnika przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2009/2010 Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi (poz. 1539) z 18 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL