Fiskus musi wyjaśnić powody swojej decyzji

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Mimo że w postępowaniu podatkowym obowiązuje zasada swobodnej oceny dowodów, to fiskus obowiązany jest w uzasadnieniu decyzji wskazać, dlaczego niektóre z nich uznał za wiarygodne, a inne odrzucił
Na organach podatkowych spoczywa obowiązek ustalenia prawdy materialnej. Realizując tę zasadę, urzędnicy mogą swobodnie oceniać wiarygodność dowodów zgromadzonych w toku postępowania.Czasami odmawiają przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków wskazanych przez podatnika, twierdząc, że byłyby on niewiarygodny.[ramka][b]Przykład[/b]W toku kontroli organ podatkowy zakwestionował faktury dokumentujące transakcje handlowe.W wyniku analizy wpływów środków pieniężnych na konto firmy kontrolujący stwierdzili, że w niektórych transakcjach powstała nadwyżka płatności nad wartością faktur sprzedaży, a w odniesieniu do pewnych kontrahentów – nadwyżka wartości faktur nad wpłatami.W konsekwencji uznano zaewidencjonowane przez podatnika po stronie zakupów i sprzedaży transakcje za pozorne. Firma oskarżona została o zaniżenie przychodów, zawyżenie kosztów oraz nieopodatkowane przekazywanie środków pieniężnych.Urząd skarbowy odmówił przesłuchania osoby odp...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL