Pensja zmarłego pracownika nie zawsze podlega PIT

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Po śmierci podwładnego niewypłacone wynagrodzenie przechodzi na jego małżonka oraz inne osoby uprawnione do renty rodzinnej. Od kwot tych firma jako płatnik pobiera zaliczkę na podatek dochodowy
Gdy nie ma takich osób, wynagrodzenie wchodzi do masy spadkowej. Wtedy podlega [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6982855A3BFB5248B2819F30CCDB9C8A?id=314797]podatkowi od spadków i darowizn[/link], a nie dochodowemu.Problemem tym zajmowała się [b]Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 27 maja 2009 r. (IPPB4/415-322/09-2/SP).[/b]Z pytaniem zwróciła się żona pracownika, który zmarł w maju 2008 r. Otrzymała ona wystawiony na nią PIT-11 za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 maja 2008 r. Nie wykazano w nim składek na ubezpieczenie społeczne. W firmie męża uzyskała informacje, że wskazane tam kwoty dotyczą tylko maja 2008 r. Ponadto pracodawca męża wystawił PIT-11 na nazwisko męża za okres od stycznia do kwietnia 2008 r.Zdaniem wnioskodawczyni zakład pracy męża powinien wystawić pełny PIT-11 na jej męża za okres od 1 stycznia 2008 r. do końca maja 2008 r.[srodtytul]Kiedy nie wchodzi do spadku[/srodtytul]Izba skarbowa nie zgodziła się z tym stanowiskiem. Wska...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL