Finanse

Nowe pomysły rządu na reformę finansów

Sejm
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Rząd zastanawia się nad wysokością składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców – dowiedziała się „Rz”. Teraz są to tylko pomysły, jak zwiększać dochody i zmniejszać wydatki. Decyzje zapadną w najbliższych tygodniach
Rząd zastanawia się, czy zróżnicować wysokość składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez przedsiębiorców. Teraz prawie wszyscy z 400 tysięcy przedsiębiorców i osób samozatrudnionych płacą składki w minimalnej wysokości (ok. 800 zł) 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia niezależnie od tego, ile zarabiają.
– Wysokość składek byłaby progresywna i zależna od dochodów przedsiębiorców – mówi jeden z ekonomistów związanych z Ministerstwem Finansów. To jedna z propozycji, jakie analizują specjaliści w resorcie finansów i w Kancelarii Premiera. Mają one być elementem dwuletniego planu stabilizacji i konsolidacji finansów publicznych. Główne punkty mają powstać do końca tego roku. [srodtytul]O czym myśli rząd[/srodtytul]
Pomysły są najróżniejsze. Chodzi m.in. o zmiany zarządzania płynnością finansów publicznych, gdzie każda instytucja publiczna posiadająca nadwyżki finansowe miałaby je przelewać na rachunek resortu finansów, a nie gromadzić w banku komercyjnym – jak to ma miejsce obecnie. [wyimek][srodtytul]739,1 mld zł[/srodtytul] wyniesie według szacunków MF dług publiczny w 2010 roku[/wyimek] Kolejny pomysł to wprowadzenie przejrzystych zasad waloryzacji różnych zasiłków oraz propozycje stopniowego wydłużenia wieku emerytalnego (i ostatecznego zrównywania go dla kobiet i mężczyzn) oraz znoszenie przywilejów emerytalnych dla mundurowych (rozpoczynających służbę po 2011 roku). Na liście potencjalnych zmian są też: ograniczenia dotyczące odliczeń VAT od aut z kratką, racjonalizacja zatrudnienia w administracji państwowej, scentralizowanie zakupów dla administracji, zmiana zasad poboru podatków oraz obowiązek płacenia CIT dla najbogatszych rolników. Obecnie każda instytucja wydająca publiczne pieniądze wysyła plan wydatków do ministra finansów i na tej podstawie otrzymuje gotówkę. Z reguły zanim wyda pieniądze przetrzymuje je na kontach lub lokatach w bankach, tak samo jest z nadwyżkami finansowymi. Rząd ma zamiar wymóc na nich, aby każdą złotówkę, jakiej w danej chwili nie potrzebują, lokowały na rachunkach resortu finansów, co pozwoli mu mniej się zadłużać. Jak podała „Gazeta Wyborcza”, wydłużanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn następowałoby stopniowo – co roku o pół roku. Zmiany nie dotyczyłyby osób, którym do emerytury brakuje 10 – 15 lat. A zmiany w systemie opodatkowania i opłacania składek ubezpieczeniowych miałyby dotyczyć ok. 200 tys. rolników, którzy mają gospodarstwo ponad 15 ha. [srodtytul]To na razie pomysły[/srodtytul] Większość propozycji związanych z podatkami mogłaby być wprowadzana najwcześniej od 2011 roku. Cześć z nich związana ze świadczeniami socjalnymi – już w przyszłym. Propozycje wciąż są pomysłami, a nie gotowymi rozwiązaniami. Jedno jest pewne – reformy byłyby wprowadzane ostrożnie. Co więcej, wciąż istnieją w rządzie i w koalicji kontrowersje wokół tego, jak powinny przebiegać zmiany. – Nie ma zgody, czy zmiany przeprowadzać kompleksowo, radykalnie zmieniać wydatki czy wręcz przeciwnie – łagodniej – mówi jeden z uczestników dyskusji. Najbardziej radykalni przedstawiciele rządu są za wprowadzeniem kompleksowej reguły fiskalnej, która niosłaby za sobą zmiany w podatkach, ale także wprowadzenie zasady, że wszelkie wydatki związane z interwencją państwa nie mogłyby być finansowane z emisji papierów skarbowych, czyli z długu. Trzeba by wskazać źródło finansowania w postaci wpływów z podatków. Stanisław Żelichowski z PSL przyznaje, że jego partia czeka na rozmowę z PO o wszystkich obciążeniach społecznych i podatkowych rolników: – Rząd miał najpierw przygotować analizy i szacunki różnych rozwiązań. Ale podkreśla, że jakieś ugrupowanie i jakiś rząd musi wreszcie uporządkować całość finansów publicznych. [ramka][srodtytul]Jak zmniejszyć wydatki państwa[/srodtytul] [b]1. konsolidacja finansów publicznych[/b] ? wprowadzenie zasady, że każda instytucja publiczna posiadająca nadwyżki finansowe musi je przelewać na rachunek resortu finansów ? racjonalizacja zatrudnienia w administracji ? scentralizowanie zakupów dla administracji [b]2. zmiany w systemie podatkowym[/b] ? zmiana zasad poboru podatków, ? CIT dla najbogatszych rolników, ? ograniczenia dotyczące odliczeń VAT od aut z kratką [b]3. zmiany w transferach socjalnych[/b] ? racjonalizacja waloryzacji świadczeń socjalnych ? stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego ? stopniowe zrównywanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn ? zmiana zasad płacenia składek ubezpieczeniowych dla najbogatszych rolników ? zmiana zasad płacenia składek ubezpieczeniowych dla przedsiębiorców i osób samozatrudniających się ? stopniowe ograniczenie przywilejów emerytalnych dla służb mundurowych.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL