Gdzie będą opodatkowane usługi dla konsumentów

www.sxc.hu
Nowe przepisy zmieniają nie tylko zasady określania miejsca opodatkowania usług świadczonych pomiędzy podatnikami, ale też – w nieco mniejszym zakresie – na rzecz finalnych konsumentów
Dla ustalenia miejsca świadczenia, a więc i opodatkowania usług istotne więc będzie prawidłowe określenie statusu ich nabywcy: czy jest nim podatnik, czy niepodatnik. Do tego celu w art. 28a stworzona została specjalna definicja podatnika, niezależna od tej zawartej w art. 15 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o VAT[/link].Warto również zwrócić uwagę, że znowelizowana ustawa o VAT przyznaje prawo ministrowi finansów do wprowadzenia, na podstawie rozporządzeń do ustawy, innych zasad ustalania miejsca świadczenia usług niż opisane poniżej. Jednak nie jest jeszcze znany ostateczny kształt odpowiednich rozporządzeń.[srodtytul]Zasada ogólna...[/srodtytul]Ogólna reguła ustalania miejsca świadczenia usług na rzecz podmiotów niewypełniających szczególnej definicji podatnika (z art. 28a), tj. głównie finalnych konsumentów, się nie zmieni.Tak jak obecnie miejscem świadczenia takich usług będzie, co do zasady, miejsce, w którym usług...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL