Ekonomia

Wzrasta znaczenie kapitału intelektualnego firm

PARKIET, Anna Węglewska Anna Węglewska
Spółki traktują innowacje jako źródło przewagi– mówi Emil Stępień, dyrektor działu rozwoju NewConnect na GPW
Rz: Czy GPW monitoruje, jak dużo innowacyjnych przedsięwzięć faktycznie zostało zrealizowanych dzięki środkom z emisji na NewConnect?
Emil Stępień: Wśród emitentów jest wiele przykładów spółek, w różnej fazie rozwoju, które dzięki zastrzykowi kapitału z NewConnect mogą się dalej rozwijać. Dzięki wzrostowi wiarygodności poprawiają się ich możliwości pozyskiwania kapitału z innych źródeł. I są już tego liczne przykłady. Poprzez kontakty giełdy z emitentami, autoryzowanymi doradcami, ogółem interesariuszy rynku NewConnect i opierając się na raportach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów, otrzymujemy informacje, że dzięki pozyskanemu na rynku kapitałowi spółki realizują zakładane plany inwestycyjne – budują ośrodki badawcze, zwiększają poziom finansowania w obszarze B+R. Lektura raportów bieżących i okresowych generowanych przez emitentów potwierdza, że pieniądze z NewConnect alokowane są na udoskonalanie posiadanych technologii, wypracowanie nowatorskich rozwiązań czy ekspansję rynkową. Czy środki te wystarczają na potrzeby spółek?
Niejednokrotnie kapitał potrzebny na realizację powyższych zamierzeń uzupełniany jest grantami przyznawanymi innowacyjnym przedsiębiorstwom w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”. Dla NewConnect istotnym projektem jest badanie innowacyjności spółek notowanych na rynku NewConnect to też innowacja. W polskiej gospodarce na pewno. Wnosi wartości dodane do przedsiębiorstw w większym stopniu aniżeli w przypadku finansowania innymi sposobami. NewConnect daje większą przejrzystość i dostęp do informacji o firmie większej liczbie podmiotów. Dzisiaj to one korzystają z obecności na rynku, ale w przyszłości – między innymi w wyniku swoich innowacyjnych osiągnięć – mogą się stać wizytówką rynku. Pojawiał się kiedyś pomysł indeksu innowacyjnych spółek, było badanie innowacyjności przy współudziale PwC. Czy takie działania będą powtarzane? Opracowywana przez GPW koncepcja pomiaru kapitału intelektualnego i kapitału innowacyjnego w przedsiębiorstwach jest zadaniem, które będzie przeprowadzane cyklicznie. Inicjatywy takie mają na celu aktywizację zainteresowania ze strony inwestorów, ale również dodatkowe wzmocnienie dla marek emitentów obecnych na rynku. Projekt „Innowacyjnej gospodarki” na GPW, który realizujemy na giełdzie, przewiduje właśnie opracowanie standardów raportowania o kapitale intelektualnym przez spółki giełdowe. Będziemy prawdopodobnie pierwszą giełdą w Unii Europejskiej, która to wprowadzi. Na tej bazie powstaną zapewne kolejne produkty uwrażliwiające inwestorów na zagadnienie innowacyjności jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Już dzisiaj widać, że rośnie znaczenie kapitału intelektualnego jako integralnego elementu procesu kreowania wartości w firmie. Dla NewConnect istotnym projektem było badanie innowacyjności spółek notowanych na rynku. Istotnym również z tego względu, że zwracającym uwagę inwestorów na innowacyjność spółek. NewConnect, jak cała nasza giełda, ma być miejscem, gdzie notowane są firmy, które budują swoją przewagę konkurencyjną właśnie dzięki innowacyjności. Czy są nowe pomysły, aby poszerzyć krąg inwestorów na NewConnect? Kolejka spółek planujących debiut na NC jest długa. Poszerza się oferta tego rynku. Zainteresowanie rynkiem ze strony inwestorów na pewno uwarunkowane jest obecnością ciekawych emitentów, różnorodnością reprezentowanych przez spółki branż, ale także wszystkim tym, co dzieje się wokół rynku. Dlatego będziemy dbać o bezpieczne i przyjazne otoczenie regulacyjne rynku, rozwiązania, które służą prowadzeniu właściwych relacji informacyjnych na linii emitenci – inwestorzy. Nasze działania są również zorientowane na sprzyjanie powstawaniu wokół i na NewConnect takiego konglomeratu interesariuszy rynku. Służą temu m.in. działania partnerskie podejmowane we współpracy z parkami naukowo-technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości, izbami handlowymi czy organizacjami promującymi innowacyjność. Wyniki tych działań na pewno będą przyciągały uwagę inwestorów. Trzeba zaznaczyć, że rynek NC ewoluuje. Na obecnym etapie wzmacniamy jakość autoryzowanych doradców, jakość raportowania przez spółki i aktywność animatorów.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL