Nieuczciwym praktykom dłużników można przeciwdziałać

www.sxc.hu
Przedsiębiorca ma możliwość zakwestionowania skuteczności krzywdzącej go umowy dłużnika z osobą trzecią
Z pomocą przychodzą mu przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86F27ADE2102E1D67842E76D535F1BD1?id=70928]kodeksu cywilnego[/link] dotyczące skargi pauliańskiej. Jej celem jest ochrona wierzycieli przed skutkami działań dłużnika, które zmierzają do uniemożliwienia zaspokojenia roszczeń. [b]Pokrzywdzony wierzyciel może – w drodze powództwa – żądać uznania czynności prawnej dokonanej przez dłużnika za bezskuteczną w stosunku do niego.[/b]Trzeba jednak pamiętać, że przesłanką umożliwiającą skorzystanie ze skargi pauliańskiej jest świadomość dłużnika, że działa z pokrzywdzeniem prowadzącego działalność gospodarczą przedsiębiorcy.[srodtytul]Trzeba iść do sądu[/srodtytul]Aby skorzystać z dobrodziejstw, jakie daje skarga pauliańska, konieczne jest odwiedzenie sądu. Wszystko załatwimy w drodze procesu. Powództwo kierujemy nie przeciwko naszemu dłużnikowi, ale przeciwko osobie trzeciej, która wskutek czynności pr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL