Orzecznictwo

Akcyza tylko na wskazane wyroby

Utylizacyjny tłuszcz zwierzęcy nie jest wyrobem akcyzowym, nawet jeśli służy do celów opałowych
[b]Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 października 2009 r. (sygn. I FSK 60/09).[/b]
Sprawa była wynikiem weryfikacji rozliczeń w spółce zajmującej się utylizacją odpadów zwierzęcych. Urząd Kontroli Skarbowej określił jej zobowiązanie w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2005 r. Uznał, że zużywanie w działalności gospodarczej na cele opałowe wytworzonego we własnym zakresie utylizacyjnego tłuszczu zwierzęcego podlega opodatkowaniu akcyzą. Urząd argumentował, że co prawda produkt ten nie został wymieniony w załącznikach do ustawy o podatku akcyzowym z 2004 r. jako wyrób akcyzowy, ale na naliczenie podatku pozwala art. 62 ust. 2 tej ustawy. Wynika z niego, że olejami opałowymi są również inne wyroby, z wyjątkiem węgla, koksu, torfu i innych porównywalnych z nimi węglowodorów stałych oraz gazu ziemnego, służące do celów opałowych. Zdaniem urzędu o konieczności objęcia tym przepisem utylizacyjnego tłuszczu zwierzęcego przesądzają postanowienia dyrektywy energetycznej.
Za taką interpretacją przepisów opowiedziała się również izba celna, a jej decyzję uznał za prawidłową Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Wskazał on, że zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy opodatkowaniu podlega zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Przede wszystkim trzeba więc ustalić, czy dany wyrób jest wyrobem akcyzowym. Nie ma wątpliwości, że utylizacyjny tłuszcz zwierzęcy nie został wymieniony w załącznikach do ustawy. Zdaniem WSA nie przesądza to jednak, że nie jest to wyrób akcyzowy. Wynika to ze wskazanego przez organy podatkowe art. 62 ust. 2 ustawy. NSA w orzeczeniu z 14 października 2009 r. był jednak innego zdania i przyznał rację spółce. – [b]Sąd orzekł, że określony w załączniku nr 1 katalog wyrobów akcyzowych ma charakter zamknięty. Artykuł 62 ust. 2 ustawy definiuje jedynie termin „olej opałowy”, ale nie rozszerza pojęcia „wyrób akcyzowy” wynikającego z załącznika nr 1. Jednocześnie organy podatkowe, naliczając akcyzę, nie mogą się powoływać bezpośrednio na dyrektywę energetyczną. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości takie uprawnienie przysługuje bowiem tylko podatnikom[/b] – mówi Mariusz Jabczyński, radca prawny w kancelarii Sołtysiński Kawecki i Szlęzak, który reprezentował spółkę.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL