Urlopującemu rodzicowi należy się pełna rekompensata

www.sxc.hu
Odszkodowanie za zwolnienie pełnoetatowego pracownika, w czasie gdy pracował w zmniejszonym wymiarze czasu pracy z racji urlopu rodzicielskiego, powinno być liczone od jego pełnej pensji
[b]Tak wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 22 października 2009 r. (sprawa C-116/08; Meerts)[/b].Od 1992 r. Christel Meerts zatrudniona była na czas nieokreślony w NV Proost. Od 18 listopada 2002 r. do 17 maja 2003 r., korzystając z urlopu rodzicielskiego, zmniejszyła wymiar czasu pracy o połowę.Na dziewięć dni przed końcem urlopu rodzicielskiego firma zwolniła ją ze względów ekonomicznych bez wypowiedzenia. Kobieta otrzymała od pracodawcy odszkodowanie, którego wysokość została obliczona na podstawie płacy za pracę w niepełnym wymiarze pobieraną przez okres urlopu rodzicielskiego.Zdaniem C. Meetres podstawą odszkodowania powinno być pełne wynagrodzenie, które otrzymywała wcześniej i które pobierałaby ponownie po zakończeniu urlopu. Sprawa trafiła do belgijskiego sądu, który z pytaniem prejudycjalnym zwrócił się do Trybunału.ETS uznał, że przy jednostronnym rozwiązaniu przez pracodawcę bez ważnego powodu lub bez zachowania ustawo...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL