Kapitalizacja odsetek bez wpływu na koszty

www.sxc.hu
Spółka, która pożyczyła pieniądze od jedynego udziałowca i w umowie postanowiła, że odsetki będą kapitalizowane, nie uniknie ograniczeń dotyczących cienkiej kapitalizacji
[b]Tak wynika z wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego (sygn. III SA /Wa 960 /09). [/b]Uznał on, że w takiej sytuacji kapitalizację trzeba traktować jak wypłatę.Sprawa była wynikiem wniosku o interpretację, z którym wystąpiła firma Ruukki sp. z o.o. Otrzymuje ona pożyczki od jedynego udziałowca, spółki z Finlandii. Przekraczają one trzykrotność wartości kapitału zakładowego polskiej spółki.Co do zasady mają więc do nich zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów części odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez jej udziałowca posiadającego w niej nie mniej niż 25 proc. udziałów albo udziałowców posiadających łącznie nie mniej niż 25 proc. udziałów, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec nich i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25 proc. udziałów w kapitale takiego udziałowca osią...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL