Nie będzie dodatkowej zapłaty dla rady

Czy jeśli w firmie powstanie rada pracowników, to pracodawca będzie musiał płacić jej członkom dodatkowe pensje oprócz wynagrodzenia przysługującego im za pracę?
[b]Nie[/b], obowiązujące przepisy nie przewidują, aby pracownicy zasiadający w radzie byli z tego tytułu dodatkowo wynagradzani przez pracodawcę. Przysługują im jednak inne uprawnienia. W ciągu czteroletniej kadencji rady pracodawca nie może – bez zgody rady – wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy jej członkom.Nie wolno mu także, bez ich zgody, pogorszyć, w nieuzasadnionych okolicznościami przypadkach, warunków pracy i płacy.Pracownicy zasiadający w radzie muszą ponadto otrzymywać wynagrodzenie także za czas, w którym nie wykonują pracy zawodowej z uwagi na udział w pracach rady. Dotyczy to szczególnie tych sytuacji, w których zadania rady nie mogą być wykonywane poza godzinami pracy i gdy osoby te nie korzystają ze zwolnienia z pracy z innego tytułu.[i][b]Podstawa prawna:[/b]- art. 17 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=181671] ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracownikóltacji (DzU nr 79, poz. 550 ze zm.).[/link][/i]...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL