Po zmianie waluty nie będzie przychodu

W momencie przewalutowania kredytu udzielonego w euro na złote, jak również przy późniejszej spłacie przewalutowanego zobowiązania nie dojdzie do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu
Wynika tak z [b]interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 26 sierpnia 2009 r. (IPPB5/423-384/09-4/JC)[/b]. Z pytaniem zwróciła się spółka, która zaciągnęła na potrzeby prowadzonej działalności kredyt w euro. Po jakimś czasie zdecydowała się na przewalutowanie kredytu na złote (pozwalała na to umowa). Zastanawiała się, czy powinna ustalić przychód z dodatnich różnic kursowych.Jej zdaniem w momencie przewalutowania kredytu udzielonego w euro na złote nie dojdzie do powstania opodatkowanego przychodu. Z twierdzeniem tym zgodziła się izba skarbowa. Przekonały ją argumenty spółki.Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Stosownie do art. 12 ust. 2a ustawy przychody z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL