fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Po utracie zwolnienia nie trzeba płacić odsetek

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Spadkobierca korzystający z ulgi mieszkaniowej obejmującej wartość spadkowego mieszkania albo domu nie traci jej, jeśli sprzedał lokum przed upływem pięciu lat, ponieważ musiał zmienić warunki mieszkaniowe
[b]Czytelnik otrzymał w spadku po matce zmarłej w 2006 r. mieszkanie o powierzchni 52 mkw. Złożył w urzędzie skarbowym oświadczenie, że nie ma własnego mieszkania i że będzie mieszkał w spadkowym przez pięć lat. Skorzystał w związku z tym ze zwolnienia z podatku spadkowego. Zamierza sprzedać to mieszkanie w najbliższym czasie, a więc nie dochowa warunku zwolnienia. Spodziewa się więc, że będzie musiał ten podatek zapłacić. Pyta, czy do tego podatku urząd skarbowy doliczy odsetki i od jakiego dnia będą naliczone. [/b]
Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje całkowite zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla najbliższych. Obowiązujące ono jest jednak tylko w odniesieniu do schedy po osobach zmarłych po 31 grudnia 2006 r. Gdyby więc matka czytelnika zmarła po tej dacie, objęłoby go nowe zwolnienie i nie miałby potrzeby korzystania z ulgi mieszkaniowej.
Spadków po osobach zmarłych wcześniej dotyczą stare przepisy, w tym wskazujące warunki ulgi mieszkaniowej, i sytuacje, w których ulgę tę się traci i trzeba od odziedziczonego mieszkania czy domu zapłacić podatek.
[wyimek]Konieczność zmiany warunków mieszkaniowych pozwala spadkobiercy zachować ulgę podatkową[/wyimek]
W praktyce jednak zdarza się to dość rzadko. Obowiązuje bowiem przepis (w wersji sprzed 1 stycznia 2007 r.) przewidujący, że spadkobierca zachowuje ulgę, jeśli wyzbycie się spadkowego lokum (sprzedaż, zmiana) “było uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia” (art. 16 ust. 7 ustawy z 28 lipca 1983 r.[link= o podatku od spadków i darowizn] o podatku od spadków i darowizn[/link]). Tak będzie np., jeśli właścicielowi spadkowego lokum urodziło się kolejne dziecko, jeśli musiał za pracą wyjechać do innej miejscowości, jeśli jako właściciel małego mieszkania założył rodzinę.
Konieczność zmiany warunków mieszkaniowych uzasadnia zachowanie ulgi nawet wówczas, gdy spadkobierca w ogóle w spadkowym mieszkaniu albo domu nie zamieszkał, a we wskazanym czasie uzyska inne lokum, dom, ewentualnie pozwolenie na jego budowę.
Jeśli jednak w konkretnym wypadku nie będzie możliwości skorzystania z tych przepisów, decyzja przyznająca zwolnienie wygaśnie, a urząd skarbowy wyda decyzję ustalającą podatek spadkowy od mieszkania. Nie ma natomiast żadnych prawnych podstaw do naliczenia odsetek, bo w tym wypadku nie ma zaległości podatkowej. Podatek spadkowy ustalony w takiej decyzji należy zapłacić w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Dopiero w razie niedochowania tego terminu zaczną od dnia płatności narastać odsetki za zwłokę. Nie wchodzi też w rachubę żadna inna sankcja za niedochowanie warunków ulgi.
Wszystkie podane wyżej informacje odnoszą się także do ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn dotyczącej mieszkań i domów uzyskanych przed 1 stycznia 2007 r. w drodze darowizny.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA