Zasiłek opiekuńczy nie tylko dla pracowników

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Ubezpieczeni, którzy opłacają składkę chorobową, mają prawo do pieniędzy za czas, w którym są zwolnieni od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad swoimi bliskimi
Nabycie prawa do zasiłku opiekuńczego przysługuje jednak w określonych przypadkach. Wymienia je [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176768]ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.[/link]). Kto zatem może liczyć na takie świadczenie?[srodtytul]Na dziecko zdrowe...[/srodtytul]Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat ośmiu w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza. Tak samo jest w przypadku porodu lub choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia sprawowanie opieki. Dotyczy to także sytuacji, kiedy mąż lub żona ubezpieczonego stale opiekująca się dzieckiem trafia do stacjonarnego zakładu opieki ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL