Na wózek i pieluchy

Kobieta, która chce otrzymać becikowe, nie powinna zaniedbać wizyt u lekarza
Od listopada wchodzą bowiem w życie przepisy, które uzależniają otrzymanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka od przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, że kobieta pozostawała pod opieką lekarską od dziesiątego tygodnia ciąży. Musi odwiedzić lekarza co najmniej raz w trymestrze. Zaświadczenia te nie będą wymagane od opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, np. przysposabiających.[b]Rodzic musi mieć też swój dokument tożsamości oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka[/b] (albo inny urzędowy dokument, który potwierdza datę jego urodzenia). Jeśli matka lub ojciec zameldowani są w innej gminie, niż mieszkają, potrzebne też będzie oświadczenie, że na dziecko nie zostało już pobrane becikowe ani nie toczy się postępowanie o jego przyznanie.Becikowe w wysokości 1000 zł przysługuje na każde urodzone żywe dziecko, bez względu na dochórodzenia się dziecka musi zgłosić się po nie do urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej lub inne...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL