Masz prawo wykupić przedmiot leasingu za bardzo niską cenę

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Zazwyczaj po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego korzystający może nabyć przedmiot leasingu za niewielką kwotę, znacznie niższą od jego wartości rynkowej, i organy podatkowe nie mogą tego zakwestionować
Na podstawie bowiem art. 17c pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=863A40ACC61CA9E96D7A3843BE9CCADE?id=115893]ustawy o CIT[/link] (art. 23c pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3E124846EEAE97869217567BDC99910B?id=80474]ustawy o PIT[/link]) jeżeli po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego finansujący przenosi na kupującego własność środków trwałych będących przedmiotem umowy, to przychodem ze sprzedaży tych środków jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży.Dopiero gdy cena ta jest niższa od hipotetycznej wartości netto środków trwałych, przychód określa się w wysokości wartości rynkowej. Chodzi tu zresztą o przychód finansującego, a nie korzystającego.Definicję hipotetycznej wartości netto środków trwałych ustawodawca zawarł w art. 17a pkt 6 lit. a) ustawy o CIT (art. 23a pkt 6 lit. a ustawy o PIT). Rozumie przez nią wartość początkową pomniejszoną o odpisy ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL