Kiedy skończy się 24-miesięczna umowa zawarta w dniu wejścia pakietu

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Kiedy upłynie 24-miesięczna umowa na czas określony, jeśli zaczniemy liczyć od 22 sierpnia 2009 r.?
Dokładnie 21 sierpnia 2011 r. Okresów pracy nie ustalamy bowiem według cywilistycznej zasady, że mijają one w dniu, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a jeśli takiego dnia nie ma w danym miesiącu, to w ostatnim dniu tego miesiąca (art. 112 kodeksu cywilnego).Liczymy je natomiast na podstawie metody zwykłego, potocznego rozumienia terminów, kończą się zatem w dniu poprzedzającym dzień, któtą odpowiada początkowemu dniowi terminu.Potwierdził to Sąd Najwyższy kilkakrotnie, m.in. w [b]orzeczeniach z 17 listopada 2004 r. (II PK 64/04) i z 19 grudnia 1996 r. (I PKN 47/96) oraz w uchwale z 21 maja 1991 r. (II PZP 16/91)[/b].Dlatego też np. najdłuższa okresowa umowa o pracę zawarta:- 17 sierpnia 2009 r. trwa do 21 sierpnia 2011 r. (24 miesiące począwszy od 22 sierpnia 2009 r.),- 1 września 2009 r. trwa do 31 sierpnia 2011 r.[i] Renata Majewska, ekspertka prawa pracy, właścicielka firmy szkoleniowej Biuro Kadr i Płac[/i]...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL