Nowego pracownika trzeba zbadać i przeszkolić

www.sxc.hu
Z przyjęciem osoby do firmy łączy się wiele obowiązków. Szef nie tylko musi podpisać z nią umowę o pracę oraz dokonać zgłoszenia w ZUS, ale także zaznajomić z firmowymi przepisami czy skierować do lekarza
Jakie zatem kroki musi podjąć pracodawca, gdy zatrudnia nowego podwładnego? Ma już spisany angaż o treści zgodnej z kodeksem pracy. Podał w nim zatem strony umowy, jej rodzaj, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, tak jak nakazuje art. 29 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1288079C8A806B4039D19A8B496CF333?id=76037]kodeksu pracy[/link]. Co dalej?[srodtytul]Obowiązujące normy[/srodtytul]Musi też poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy. Zawiadamia też o częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę. To samo dotyczy podania podwładnemu informacji o wymiarze przysługującego mu urlopu wypoczynkowego oraz obowiązującej go długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Gdy podwładny będzie objęty układem zbiorowym pracy, szef także go o tym zawiadamia.Czy jeszcze przed przyjściem pracownika do firmy trzeba coś zrobić? – pyta cz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL