fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiazują od 8 października 2009

[srodtytul]FUNDUSZE INWESTYCYJNE[/srodtytul]
? minister finansów określił zakres, formę oraz terminy dostarczania Komisji Nadzoru Finansowego okresowych sprawozdań i bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=324946](DzU nr 156, poz. 1235)[/link] [srodtytul]BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY[/srodtytul]
? kolejne rozporządzenie tego ministra dotyczy obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=324940](DzU nr 156, poz. 1236)[/link] [srodtytul]PIT[/srodtytul] ? wzór rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy (PIT-40A/11A); wzór ten stosuje się do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2009 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=324943](DzU nr 156, poz. 1237)[/link] [srodtytul]POWÓDŹ 2009[/srodtytul] ? Rada Ministrów określiła warunki realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, u których w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez tegoroczną powódź ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=328006]DzU nr 167, poz. 1319[/link]) [srodtytul]NADZÓR PODATKOWY[/srodtytul] ? zmienione 30 września rozporządzenie ministra finansów w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=327995]DzU nr 167, poz. 1320[/link]) [srodtytul]STATUTY[/srodtytul] ? prezes Rady Ministrów nadał statut Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=327190](MP nr 62, poz. 826)[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA