Czynsz i media rozliczysz w kosztach

Przykład dowodu wewnętrznego
Rzeczpospolita
Gdy firma ma siedzibę w mieszkaniu, mamy prawo zaliczyć do kosztów czynsz i opłaty za prąd. Oczywiście nie w całości, a tylko w części przypadającej na działalność gospodarczą
Jak obliczyć wysokość takiego kosztu? Jak go udokumentować, by organy podatkowe tego nie zakwestionowały?Odpowiedzi na pierwsze pytanie nie znajdziemy wprost w przepisach.[srodtytul]Według klucza powierzchniowego[/srodtytul]W praktyce przyjęło się, że wysokość wydatków zaliczanych do kosztów podatkowych ustalana jest według klucza powierzchniowego, tzn. powinniśmy najpierw ustalić, jaki jest udział powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą w powierzchni mieszkania ogółem i według takiego współczynnika rozliczyć wydatki związane z utrzymaniem mieszkania, opłaty za media czy koszty zakupu opału. Taki sposób postępowania jest powszechnie akceptowany przez organy podatkowe. Jego prawidłowość potwierdzają m.in. [b]pismo Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek z 9 maja 2007 r. [/b][b](1437/ZDD/6/OB/ 423/ 19/2007), pismo Urzędu Skarbowego w Pruszkowie z 10 sierpnia2007 r. (1421/BF/415-45/GJ/07) a także interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 lut...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL