Łatwiej przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Osoba, która nie jest obowiązkowo ubezpieczona społecznie, może samodzielnie odprowadzać składki emerytalne i rentowe. Tak wolno postąpić np. pracującemu wyłącznie na podstawie umowy o dzieło
Są trzy sytuacje, w których można się dobrowolnie ubezpieczyć emerytalnie i rentowo.[b]Po pierwsze[/b] wówczas, gdy dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczenia, a jeden z nich ma charakter obowiązkowy. Tak jest np. w wypadku kobiety na urlopie macierzyńskim (ze stosunku pracy), która dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą. Obowiązkowo jest wówczas ubezpieczona z racji pobierania zasiłku macierzyńskiego, a z prowadzonej firmy może opłacić składki dobrowolnie.[b]Po drugie[/b] [b]dobrowolnie mogą się ubezpieczyć wymienieni w art. 7 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A7052636A91625FE46858857E014F877?id=184677]ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych[/link][/b]. Chodzi np. o małżonków osób skierowanych do pracy w dyplomacji.I wreszcie [b]po trzecie[/b] istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia na podstawie art. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, na zasadzie tzw. kontynuacji.[srodtytul]Prościej po zmianach[/srodtytul]Od 1 wr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL