Zapłać daninę od płacy za nadgodziny

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Zawarliśmy z byłym pracownikiem ugodę sądową, na mocy której zobowiązaliśmy się do zapłaty odszkodowania za świadczenie przez niego pracy w godzinach nadliczbowych w okresie całego zatrudnienia. Czy od tego odszkodowania powinniśmy pobrać podatek?
[b]Tak.[/b] Pracodawca, wypłacając po ustaniu zatrudnienia należności ze stosunku pracy z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, na podstawie zawartej ugody sądowej, jest obowiązany obliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Świadczenie to, jako związane ze stosunkiem pracy, należy zakwalifikować do przychodów określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.Ponieważ wynagrodzenie za godziny nadliczbowe nie zostało wymienione wśród zwolnień przedmiotowych, podlega opodatkowaniu. Pracodawca jako płatnik dokonujący wypłaty tego rodzaju przychodów jest obowiązany do poboru zaliczki i przekazania jej na rachunek właściwego urzędu skarbowego.Na prawidłowość takiego postępowania zwróciła uwagę Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 19 marca 2009 r. [b](IPPB2/415-1625/08-5/AS)[/b]. Czytamy w niej: „zasadnym przy tym jest podkreślenie, że gdyby pracodawca wypłacał pracownikowi wynagrodzenia za godziny nadliczbowe w sposób i na zasadach ko...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL