Jak rozliczać projekty dofinansowane z funduszy UE

www.sxc.hu
Otrzymanie dotacji z Funduszy UE jest dla przedsiębiorców wielkim sukcesem i ukoronowaniem wielomiesięcznej pracy nad przygotowaniem dokumentacji. Jest to jednak dopiero początek drogi, którą należy przebyć, aby zrealizować dofinansowany projekt i rozliczyć go zgodnie z obowiązującymi zasadami
Podstawą do wypłacenia dotacji jest umowa o dofinansowanie zawarta z instytucją przyznającą wsparcie. W przypadku krajowych programów operacyjnych jest to najczęściej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) lub Ministerstwo Gospodarki (MG). W regionach umowy są podpisywane z marszałkiem danego województwa.Umowa o dofinansowanie określa m.in. zasady rozliczania i sprawozdawczości projektów, a ich naruszenie grozi rozwiązaniem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.Przedsiębiorcy otrzymując unijną dotację na realizację projektu często nie przykładają wystarczającej uwagi do obowiązku dokładnego rozliczenia otrzymanych środków. Prawidłowe rozliczenie warunkuje jednak wypłatę dotacji i wypełnienie postanowień umowy o dofinansowanie.W praktyce rozliczanie wiąże się z wieloma obowiązkami narzuconymi na beneficjenta przez regulacje unijne i krajowe.Po pierwsze, każdy beneficjent, który pozyskał dofinansowanie na projekt [b]powinien od samego ...

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL