fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Świadczenie pielęgnacyjne bez względu na dochód

www.sxc.hu
Wsparcie będzie przysługiwało zawsze, gdy członek rodziny rezygnuje z pracy, aby opiekować się swym niepełnosprawnym bliskim
Tak wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Wprowadzenie tej zmiany byłoby spełnieniem oczekiwań rodziców dzieci niepełnosprawnych. Dziś, aby otrzymać to świadczenie, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 583 zł.
Przyznanie tej formy wsparcia (obecnie – 420 zł, od listopada – 520 zł) oznaczałoby także opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne. To zaś oznacza, że każdy opiekun mógłby korzystać w przyszłości z emerytury.
Jeśli ktoś po raz pierwszy składa wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, to opóźnienie w wydawaniu przez powiatowy zespół odpowiedniego orzeczenia nie powodowałoby pozbawienia za ten czas prawa do wsparcia. Byłoby ono przyznawane wstecznie, z uwzględnieniem czasu rozpatrywania sprawy przez powiatowy zespół.
W związku ze zniesieniem kryterium dochodowego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego byłoby ustalane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Ministerstwo proponuje także uporządkowanie katalogu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Przypomnijmy, że został on znaczenie rozszerzony po wyroku Trybunału Konstytucyjnego (pierwotnie świadczenie należało się tylko rodzicowi opiekującemu się swym niepełnosprawnym dzieckiem).
Zgodnie z propozycją MPiPS, ma ono przysługiwać przede wszystkim najbliższym, czyli matce lub ojcu. Jeśli chodzi o dalszych krewnych – to tylko wówczas, gdy nie ma osób najbliższych albo nie mogą one wypełnić swojego obowiązku.
Realizatorzy świadczeń rodzinnych będą mogli przeprowadzić wywiad środowiskowy, aby sprawdzić, czy beneficjant spełnia warunki do uzyskania świadczenia.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA