fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Udział w procesie nie dla magistrów prawa

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie ocenia poselski projekt zmian w procedurze cywilnej. Posłowie chcą pozwolić magistrom prawa na występowanie w procesach cywilnych i administracyjnych
W specjalnej uchwale bardzo krytycznie odniosła się do tej propozycji.
Z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie wystąpiła komisja "Przyjazne państwo". Podpisała się pod projektem ustawy opracowanym przez Stowarzyszenie Doradców Prawnych. Oprócz SDP występowały o to także Parlament Studentów RP i Niezależne Zrzeszenie Studentów.
[b]Zgodnie z projektem pełnomocnikiem w sprawach cywilnych (poza rodzinnymi i opiekuńczymi ze względu na ich społeczną wrażliwość) mogliby być magistrowie prawa. Musieliby jednak mieć polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za ewentualne wyrządzone przy tym szkody[/b].
Rada mówi „nie” temu pomysłowi. – Doprowadzi to do pogorszenia standardu usług prawnych oraz podważy zaufanie do wymiaru sprawiedliwości – twierdzą sędziowie. Argumentują, że dopuszczenie do reprezentowania stron w postępowaniu sądowym przez absolwentów wydziałów prawa, którzy mają jedynie wiedzę teoretyczną, stwarza poważne zagrożenie dla interesów obywateli.
Samo wykupienie polisy OC tego nie zmieni. Rada podkreśla, że proponowane zmiany nie stawiają potencjalnym pełnomocnikom żadnych wymogów w zakresie etyki czy obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, co stwarza pole do nadużyć.
W uzasadnieniu podjętej uchwały sędziowie przypominają, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym i ma obowiązek zapewnienia obywatelom pomocy prawnej o jak najwyższym standardzie. "Nie bez przyczyny w art. 17 konstytucji wyróżnia się zawody zaufania publicznego, do których m.in. zalicza się adwokatów i radców prawnych" – przywołują sędziowie.
Na tym jednak nie koniec. Rada wytyka też ustawodawcy zbyt częste zmiany w kodyfikacjach cywilnych i brak koordynacji w pracach nad nimi.
[ramka][b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2009/08/10/magister-nie-powinien-byc-pelnomocnikiem/] Skomentuj ten artykuł[/link][/b][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA