fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 23 lipca 2009

[srodtytul]STATUTY[/srodtytul]
- prezes Rady Ministrów nadał statut Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=317854]DzU nr 108, poz. 899[/link]) - oraz Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=319181]Monitor Polski nr 46, poz. 681[/link])
[srodtytul]PODATKI[/srodtytul] - minister finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=317836]DzU nr 108, poz. 900[/link]) - zaniechał też częściowego poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=317844]DzU nr 108, poz. 901[/link]); o dotyczących tych kwestii rozporządzeniach pisaliśmy wczoraj na w tekście „Obligacje dla Mazowsza” [srodtytul]SUBWENCJA DLA GMIN[/srodtytul] - minister gospodarki ustalił wykaz gmin(26 w dziewięciu województwach), którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2008, bo w ubiegłym roku podatkowym nie uzyskały dochodów z powodu zwolnienia przedsiębiorców (na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych) z podatku od nieruchomości ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=317851]DzU nr 108, poz. 905[/link]) [srodtytul]ZACIĄG OCHOTNICZY[/srodtytul] - zmienione 25 czerwca rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=317839]DzU nr 108, poz. 906[/link]) [srodtytul]ROLNICZE BUDOWLE[/srodtytul] - zmodyfikowane 22 czerwca rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=317849]DzU nr 108, poz. 907[/link]) [srodtytul]LEKARZE[/srodtytul] - rozporządzenie ministra zdrowia na temat zakresu znajomości polskiego w mowie i piśmie niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Polski i związanego z tym egzaminu ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=317858]DzU nr 108, poz. 908[/link]);
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA