fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ugodę sądową czasem można zawrzeć w trakcie postępowania

Pracodawca może zawrzeć z byłym pracownikiem ugodę, w której podwładny zrezygnuje w całości z przysługującego mu odszkodowania, a w zamian za to były szef zmieni tryb rozwiązania umowy o pracę – ze zwolnienia dyscyplinarnego na rozwiązanie na mocy porozumienia stron
Nasz czytelnik zwrócił się do nas z pytaniem, [b]czy może zawrzeć ugodę z byłym podwładnym, który wniósł przeciwko niemu powództwo. Obie strony porozumiały się w toku postępowania sądowego.[/b]Przypomnijmy, że zawarcie ugody w sprawie z zakresu prawa pracy, podobnie jak cofnięcie pozwu lub środka odwoławczego, podlega kontroli sądu. Stosownie bowiem do art. 223 § 2 kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 203 k.p.c. sąd może uznać zawarcie ugody za niedopuszczalne, gdy jest ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.Ponadto, w sprawach z zakresu prawa pracy art. 469 k.p.c. stawia wymóg, aby ugoda taka nie naruszała słusznego interesu pracownika. Oznacza to w praktyce, że ta właśnie przesłanka może stanowić główną przeszkodę do zawarcia wspomnianej przez czytelnika ugody.[srodtytul]Ważny interes[/srodtytul]Przepisy nie definiują bliżej pojęcia „słusznego interesu pracownika”. Wydaje się zatem, że...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA