Praca jednodniowa ma takie konsekwencje jak wieloletnia

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Nie uciekniesz od standardowych obowiązków, jakie masz przy każdym odejściu pracownika. Nawet jeśli wykonywał zadania tylko przez osiem godzin
[b]Jakie obowiązki ma pracodawca, gdy pracownik pracował u niego tylko jeden dzień, a umowę o pracę rozwiązał za porozumieniem stron?Takie same, jak przy każdym rozwiązaniu umowy o pracę.[/b][srodtytul]Wypłać pensję[/srodtytul]Rozwiązanie stosunku pracy obliguje pracodawcę do wypłaty pracownikowi należnego wynagrodzenia. Zgodnie bowiem z art. 80 kodeksu pracy przysługuje ono za pracę wykonaną.Skoro pracownik świadczył pracę na rzecz pracodawcy przez jeden dzień, to tym samym przysługuje mu za ten dzień pracy należne świadczenie. Oblicza się je zgodnie z § 12 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=73966]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL