Fiskus umorzy zaległość tylko wtedy, gdy będą ku temu powody

Prowadząc działalność gospodarczą, należy się liczyć z ryzykiem wynikającym z charakteru tej działalności. Nie można konsekwencji swojego działania przenosić na społeczeństwo, chcąc uniknąć podatku
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z 26 marca 2009 r., I SA/Go 63/09.[/b][srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]Podatnik zwrócił się do naczelnika urzędu skarbowego o umorzenie mu zaległości podatkowych w VAT oraz w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że organ podatkowy rozłożył mu zaległość w VAT wraz z odsetkami na 48 rat miesięcznych, a na 60 rat miesięcznych zaległość w podatku dochodowym. Podatnik przystąpił do zapłaty zaległości zgodnie z tymi decyzjami. W międzyczasie jednak jego sytuacja uległa istotnemu pogorszeniu i nie mógł zapłacić zaległości.Przyczynami problemów były jego długotrwała choroba i straty w hodowli trzody chlewnej. Z uwagi na niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym nie mógł podjąć pracy zarobkowej. Naczelnik urzędu skarbowego odmówił umorzenia zaległości podatkowych.W odwołaniu od decyzji skarżący domagał się jej zmiany i umorzenia zaległości w...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL