fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Koziegłowy bez wyroku w Trybunale

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Czy burmistrz może być stroną w sprawie, w której wcześniej wydał decyzję podatkową? Trybunał Konstytucyjny jeszcze tego nie rozstrzygnął
Uznał, że najpierw musi poznać orzecznictwo sądowe.
Chodziło o przepisy, które według władz gminy Koziegłowy ograniczają prawa samorządów. Radni twierdzą, że art. 33 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FE6519F33C83E4E701D6AF09DFFA0ECC?id=166935]prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[/link] nie daje gminie uprawnień strony w sprawach sądowych, w których wójt (burmistrz, prezydent) wydał wcześniej w pierwszej instancji decyzję podatkową. Artykuł 50 natomiast, ich zdaniem, nie pozwala gminie zaskarżyć do sądu administracyjnego decyzji organu wyższej instancji, czyli samorządowego kolegium odwoławczego, jeśli w pierwszej instancji decyzję wydał wójt. Rada argumentuje, że podatki lokalne są dochodem samorządów, a zaskarżone przepisy naruszają art. 165 konstytucji gwarantujący gminom prawo własności oraz sądową ochronę samodzielności.
Ściślej rzecz biorąc, niekonstytucyjna jest, jak mówił podczas rozprawy przed TK reprezentujący radę adwokat Sławomir Kania, interpretacja tych przepisów przez sądy administracyjne. Zwrócił uwagę, że [b]dopóki było to prawnie możliwe, Sąd Najwyższy uchylał wyroki NSA wykluczające udział gmin w postępowaniu przed sądem administracyjnym w sytuacji, gdy decyzję wydał wójt czy burmistrz[/b]. SN stał na stanowisku, iż gmina może być jego stroną, jeśli wykaże swój interes prawny i nie przeszkadza w tym fakt, że decyzję w pierwszej instancji wydał jej organ wykonawczy. Ustalone od lat orzecznictwo WSA i NSA konsekwentnie potwierdza jednak, iż stronami mogą być tylko: SKO (organ drugiej instancji) oraz podatnik (strona z postępowania administracyjnego). [b]Sądy administracyjne argumentują, iż wójt w tej samej sprawie nie może raz być organem wydającym decyzję, a innym razem stroną zabiegającą w sądzie o korzystne rozstrzygnięcie. [/b] – Naszą intencją jest, aby żadne decyzje dotyczące dochodów gminy nie zapadały bez jej udziału, co gwarantuje nam art. 165 konstytucji – podkreślał mec. Kania. Samorządowców poparł przedstawiciel Sejmu poseł Eugeniusz Kłopotek. Poinformował, ze komisja "Przyjazne państwo" przygotowuje zmianę zaskarżonych przepisów, która ma wyraźnie przesądzić, iż samorząd będzie mógł być stroną w sprawach sądowych, w których jego organ orzekał wcześniej w postępowaniu administracyjnym. [b] TK zdecydował więc odroczyć rozprawę, i to bezterminowo (K 32/08)[/b]. Sędzia Mirosław Granat stwierdził, że Trybunał wystąpi do NSA o informację w sprawie wykładni zaskarżonych przepisów w orzecznictwie sądowym.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA