fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 16 lipca 2009

[srodtytul]ZADOŚĆUCZYNIENIE RODZINOM OFIAR[/srodtytul]
- ustawa z 7 maja o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956 – 1989; jednocześnie zmieniona została ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314511]DzU nr 91, poz. 741[/link]) [srodtytul]SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE[/srodtytul]
- znowelizowana 7 maja ustawa o spółdzielniach socjalnych; nowela ta wymusiła zmiany w następujących ustawach: o rachunkowości; o zatrudnieniu socjalnym; prawo zamówień publicznych; o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314509]DzU nr 91, poz. 742[/link]) [srodtytul]WAGI[/srodtytul] - rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne odważające, i szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316771]DzU nr 104, poz. 862[/link]) - drugie jego rozporządzenie reguluje tę samą kwestię, tyle że dotyczy wag wagonowych do ważenia w ruchu wagonów ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316790]DzU nr 104, poz. 863[/link]) [srodtytul]WOJSKO[/srodtytul] - minister obrony narodowej określił wzory kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzory obwieszczeń ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316768]DzU nr 104, poz. 864[/link]) [srodtytul]EURODEPUTOWANI[/srodtytul] - 14 lipca weszła w życie ustawa z 24 czerwca o zmianie ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej; w związku z tym zmiany objęły jeszcze trzy ustawy: o systemie ubezpieczeń społecznych; o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=318290]DzU nr 111, poz. 918[/link]) [srodtytul]AKCYZA[/srodtytul] - zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (SK 49/06) § 18 ust. 1 pkt 1, § 18 ust. 1 pkt 11, § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzeń ministra finansów w sprawie podatku akcyzowego z 16 grudnia 1998 r., z 15 grudnia 1999 r. i 22 grudnia 2000 r. są niezgodne z konstytucją; straciły one moc 15 lipca ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=318324]DzU nr 112, poz. 935[/link]) [srodtytul]RYBOŁÓWSTWO[/srodtytul] - także 15 lipca straciły moc z powodu niezgodności z konstytucją § 2 pkt 37, § 3 pkt 38, § 4 pkt 39 i § 5 pkt 29 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 21 kwietnia 2005 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie; również o tym wyroku Trybunału (K 13/08) pisaliśmy obszerniej 8 lipca
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA