Na kim ciąży podatek od nieruchomości

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Grunt należy do podatnika X będącego osobą fizyczną. Inwestycję w postaci adaptacji budynku wykonał podatnik Y będący osobą prawną. Wszelkie dokumentacje i pozwolenia zostały wystawione na inwestora – osobę prawną. Kto powinien opodatkować nieruchomość: podatnik X, jako właściciel gruntu, czy podatnik Y, jako inwestor i użytkownik nieruchomości?
Obowiązek zapłaty podatku ciążyć będzie na właścicielu nieruchomości, a nie jej użytkowniku.Zgodnie z art. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0B40776B2575B648B73872BBCF0535F2?id=182297]ustawy o podatkach i opłatach lokalnych[/link] podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,3) użytkownikami wieczystymi gruntów,4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych (dawniej Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa) lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niest...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL