fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ekonomia

Jak powstał nasz ranking

Sporządzając ranking, chcieliśmy – tak jak w poprzednich latach – uhonorować samorządy, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia. Oczywiście przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego
Anna Ogonowska-Rejer
Ranking przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2005 – 2008 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Przeanalizowaliśmy dane w trzech kategoriach samorządów:
> miasta na prawach powiatu, > pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie, > gminy wiejskie. W pierwszym etapie wzięliśmy pod uwagę dane pochodzące z Ministerstwa Finansów i dotyczące wszystkich samorządów w Polsce mieszczących się w wyodrębnionych przez nas kategoriach (nie analizowaliśmy danych na szczeblu powiatu i województwa). Aby wybrać samorządy do drugiego etapu, punktowaliśmy: > dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2004 – 2007 (maksymalnie 10 pkt), > wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2006 – 2008 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta (maksymalnie 10 pkt), > zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2005 – 2008 (8 pkt), > nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2006 – 2008 (5 pkt), > dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2005 – 2008 (10 pkt), > relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2005 – 2008 (6 pkt), > dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach w poszczególnych latach 2005 – 2008: > transport i łączność (6 pkt), > ochrona środowiska (5 pkt). Łącznie w pierwszym etapie samorząd mógł uzyskać 60 punktów. Po zakończeniu pierwszego etapu dysponowaliśmy listą samorządów, których finanse najlepiej odpowiadały przyjętym przez kapitułę kryteriom. Dokonaliśmy wyboru 464 samorządów, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. W tym gronie znalazło się 64 miast na prawach powiatu, 200 pozostałych miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 200 gmin wiejskich. Do wybranych przez nas gmin wysłaliśmy ankiety składającą się z 15 pytań. Odpowiedzi miały pomóc w ostatecznym wyborze najlepszych. Łącznie w drugim etapie samorząd mógł uzyskać kolejne ponad 40 punktów. W ankiecie pytaliśmy między innymi o: – udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogółem w latach 2005 – 2008 (5 pkt.) > liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2005 – 2008 (5 pkt), > wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2005 – 2008 (4 pkt), > wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2008 i 2009 roku (4 pkt), > liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2005 – 2008 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (4 pkt), > czy (i od kiedy) urząd funkcjonuje zgodnie z normą ISO (3 pkt), > udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem w latach 2007 – 2008 (2 pkt), > czy sprawozdanie finansowe było badane przez niezależnego biegłego rewidenta (2 pkt), > współpraca z jednostkami pomocniczymi (2 pkt), > stopa bezrobocia – pytanie tylko do miast (4 pkt), > ocena wiarygodności kredytowej – pytanie tylko do miast (2 lub 3 pkt), > budżet zadaniowy i mierniki określające stopień realizacji celów budżetowych – pytanie tylko do miast (1 pkt), > wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (2,25 pkt), > inicjatywy w ramach PPP (1,5 pkt). Tam, gdzie analizowaliśmy dane za kolejne lata, przyjęliśmy zasadę, że najwięcej punktów przyznajemy za ostatni rok.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA