Na podanie informacji jest 20 dni

Zamierzam założyć działalność gospodarczą. Ile czasu mam na zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu księgi. Mają na to – zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – 20 dni od jej założenia.Gdy działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej, zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy.[i]Podstawa prawna:– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=841AC43F6076230A2277D133DA46E4BF?id=170518]rozporządzenie ministra finansów z 28 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (DzU nr 152, poz. 1475 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL