Telepracownik nie zapłaci PIT od zwróconych mu kosztów

Fotorzepa, Darek Golik
Zatrudniony, który wykonuje obowiązki w domu, nie zapłaci podatku dochodowego od zwrotu wydatków poniesionych na opłacenie łącza internetowego lub ryczałtu rekompensującego używanie prywatnego komputera do celów służbowych
Powszechny dostęp do Internetu sprawił, że coraz więcej osób może wykonywać swoje obowiązki służbowe bez wychodzenia z domu. Uwzględnia to kodeks pracy, do którego zostały wprowadzone przepisy regulujące zatrudnianie w ramach telepracy. W związku z tym pojawiają się problemy podatkowe. Zatrudniony, który wykonuje obowiązki w domu, ponosi przecież wydatki, z których korzysta pracodawca. Najbardziej typowy przykład to opłaty za dostęp do Internetu.[srodtytul]Internet to też narzędzie[/srodtytul]Problemem zwrotu przez pracodawcę opłat za Internet zajmowała się[b] Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 30 grudnia 2008 r. (IPPB2/415-1420/08-2/MG)[/b]. Z pytaniem zwróciła się spółka, która zamierza powierzyć grupie pracowników wykonywanie pracy w domu na podstawie przepisów kodeksu pracy dotyczących telepracy (art. 67[sup]5[/sup] i następne). Firma wyposaży telepracowników w sprzęt komputerowy. Do wykonywania obowiązków będzie jednak niezbędny dostę...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL