Ze starą radą pracowników musisz współpracować jeszcze przez 12 miesięcy

Nie ma tu znaczenia, że od dzisiaj nową wybiera załoga. Przedstawicielstwo powołane przez związki zawodowe ma bowiem działać do końca swojej kadencji
Tak wynika z obowiązującej od dzisiaj [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DBDC59B7D26E04EC2A3323F0A728B68D?id=315395]ustawy z 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU nr 97, poz. 805, dalej ustawa nowelizująca)[/link].[srodtytul]Pierwszy finisz za rok[/srodtytul]Podpowiadamy pracodawcom, jak przetrwać kilkanaście ostatnich miesięcy obecności związkowych rad pracowników wyłanianych na czteroletnie kadencje. Zakładając, że pierwsze mogły powstawać około drugiej połowy 2006 r., bo [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1DC7AEED0378930E5639DF0F8666EF45?id=181671]ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU nr 79, poz. 550 ze zm., dalej ustawa o radach)[/link] weszła w życie 25 maja 2006 r., to uwzględniając procedurę wyborczą, czterolecie takiej rady upłynie za mniej więcej rok.Schyłek gremium z nadania związkowego może...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL