fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Minister ogłosił nabór na aplikacje

Fotorzepa, Piotr Nowak PN Piotr Nowak
Do 5-go sierpnia kandydaci na aplikacje: adwokacką, notarialną i radcowską mogą zgłaszać się na egzamin wstępny
Minister sprawiedliwości ogłosił właśnie oficjalnie, że egzaminy na te trzy aplikacje będą przeprowadzone w sobotę 19 września, początek o godz. 11 (o ich wrześniowym terminie „Rz" napisała już w marcu).
Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego kandydaci powinni składać w komisjach egzaminacyjnych, które mieszczą się w wyznaczonych siedzibach okręgowych rad samorządów prawniczych. [b]MS podkreśla, że termin 5 sierpnia jest ostateczny.[/b] [b] Opłata za egzamin wynosi 638 zł.[/b]
Zgłoszenie powinno zawierać: wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego; kwestionariusz osobowy; życiorys; informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia; dowód uiszczenia opłaty za egzamin wstępny; trzy zdjęcia takie jak do dowodu osobistego. Trzeba też dołączyć oryginał lub urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (albo poświadczoną notarialnie kopię) lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego. Zamiast tego można wyjątkowo i tymczasowo przedstawić zaświadczenie o zdaniu przez kandydata wszystkich egzaminów i odbyciu wymaganych praktyk studenckich oraz o wyznaczeniu terminu egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu na aplikację będzie jednak dostarczenie przez niego, nie później niż 7 dni przed jego terminem (czyli do 12 września) dokumentu ukończenia studiów. Tegoroczne egzaminy odbędą się według zasad zmienionych przez znowelizowaną w lutym ustawę regulującą wykonywanie zawodów prawniczych. Na każdą aplikację trzeba będzie rozwiązać test 150 pytań z wiedzy o prawie (zakres przepisów MS ujawniło już w internecie). Aby zdać, trzeba będzie poprawnie odpowiedzieć – czyli wskazać tę z trzech odpowiedzi, która jest prawidłowa – na 100. Prawidłowość odpowiedzi będzie oceniana według stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu. Na aplikację adwokacką i radcowską test będzie identyczny. Tegoroczne egzaminy powinny cieszyć się dużym zainteresowaniem absolwentów prawa, ponieważ mogą być ostatnimi organizowanymi w obecnej formule. MS przygotowało bowiem projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych, która ma zasadniczo zreformować nabór na aplikacje. [b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2009/07/03/minister-oglosil-nabor-na-aplikacje/]Skomentuj artykuł[/link][/b] [b][link=http://www.rp.pl/temat/320778.html]Zobacz kalendarz egzaminów prawniczych w 2009 r.[/link][/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA