fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Euro 2012

Czy na naszych stadionach będzie w końcu bezpiecznie

Fotorzepa, Bartosz Siedlik
Rzucenie kamienia na murawę boiska przez osiłka z zasłoniętą twarzą będzie go kosztowało minimum 2400 zł – zwraca uwagę asesor Prokuratury Rejonowej w Żarach
Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa piłkarzom i kibicom podczas Euro 2012, a także dążenie do profesjonalizacji polskiej piłki nożnej spowodowały, że potrzebne stały się głębokie zmiany w regulacjach prawnych dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.
Podczas prac legislacyjnych nad nową ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych pojawiło się wiele propozycji, które budziły skrajne reakcje, np. dotyczących kwestii sprzedaży alkoholu czy możliwości stosowania tzw. zakazu klubowego. Obecnie już wiadomo: 1 sierpnia wejdzie w życie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=308542]ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (DzU nr 62, poz. 504)[/link]. Wyjątkiem jest tylko jej art. 13 ust. 1, który nakłada na organizatora meczu piłki nożnej obowiązek zapewnienia identyfikacji osób uczestniczących w tej imprezie – będzie on obowiązywał dopiero od 1 sierpnia 2010 r. Nowa ustawa zastąpi w całości obecną z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=178081]DzU z 2005 r. nr 108, poz. 909 ze zm.[/link]).
Z punktu widzenia kibiców, ale także policji, prokuratury i sądów, bardzo istotne znaczenie mają uregulowania prawnokarne. A tu czekają nas bardzo daleko idące zmiany, np. wynikające z tego, że część dotychczasowych zachowań przestanie być jedynie wykroczeniami, a stanie się przestępstwami (występkami). Według art. 3 pkt 1 nowej ustawy imprezą masową jest impreza artystyczno-rozrywkowa (np. koncert), a także sportowa, w tym mecz piłki nożnej. Nie traktuje się jako imprez masowych m.in. tych, które są organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki itd. Organizację każdej imprezy masowej musi poprzedzać, podobnie jak dzisiaj, uzyskanie przez organizatora odpowiedniego zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Składając wniosek o wydanie zezwolenia, trzeba dopełnić wielu innych wymogów, np. złożyć wnioski o wydanie opinii właściwych miejscowo komendantów policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz pogotowia ratunkowego i państwowego inspektora sanitarnego. Jeżeli impreza zostanie zorganizowana bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z jego warunkami (np. w innym miejscu, bez wystarczającej liczby członków służby porządkowej, z nadmierną liczbą uczestników) albo przeprowadzona wbrew wydanemu zakazowi (gdy odmówiono wydania zezwolenia) – organizator popełni przestępstwo z art. 58 ust. 1 ustawy. To nie wszystko. Przestępstwem będzie również: - wniesienie lub posiadanie na imprezie broni, wyrobów pirotechnicznych (np. petard), materiałów pożarowo niebezpiecznych, innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych, - wdarcie się w trakcie trwania imprezy na teren, na którym są rozgrywane zawody sportowe (np. murawę, tor żużlowy), albo nieopuszczenie takiego miejsca wbrew żądaniu osoby uprawnionej (np. pracownika służby porządkowej), - rzucenie w czasie trwania imprezy przedmiotu mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa (np. kamienia, kawałka siedziska), - naruszenie nietykalności cielesnej członka służby porządkowej lub służby informacyjnej. Surowsze kary dotkną sprawców, którzy będą używać elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania (np. kominiarki, kaptur) – tzw. anonimizacja sprawcy. Bezkarny nie pozostanie również spiker zawodów sportowych, który swoim zachowaniem prowokuje kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu w miejscu i w czasie trwania imprezy – np. nawołuje do bójek (pobić). Za opisane przestępstwa przewidziano bardzo wysokie grzywny, przy czym to obostrzenie dotyczy dolnej granicy liczby stawek dziennych. Przykładowo, najniższą grzywną za rzucenie kamienia na murawę boiska przez sprawcę, który ma zasłoniętą twarz, będzie aż 240 stawek dziennych, czyli 2400 zł! (najniższa wysokość jednej stawki wynosi 10 zł). Każda taka sprawa ma być rozpoznawana w postępowaniu przyspieszonym, czyli w ramach tzw. sądu 24-godzinnego. Do historii odchodzi swoboda w nabywaniu biletów. Od 1 sierpnia sprzedaż biletu na mecz piłki nożnej nastąpi jedynie po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowodu osobistego, paszportu, legitymacji szkolnej, studenckiej). Na bilecie znajdą się m.in. imię i nazwisko osoby kupującej, jej numer PESEL oraz numer miejsca siedzącego, którego dotyczy bilet. Podczas meczów nie będzie można sprzedawać piwa. Zabronione bowiem będzie wnoszenie na imprezę masową oraz posiadanie w trakcie jej trwania napojów alkoholowych. Za złamanie tego zakazu będzie grozić odpowiedzialność za wykroczenie z art. 56 ustawy, czyli kara ograniczenia wolności albo grzywna nie niższa niż 2000 zł. Wraz z wejściem w życie nowej ustawy zacznie obowiązywać nowy przepis znowelizowanego kodeksu karnego: dodany art. 41b § 1. Przewiduje on nowy środek karny – zakaz wstępu na imprezę masową. Będzie orzekany na okres od dwóch do sześciu lat. Połączono go z obowiązkiem osobistego stawiennictwa w określonym miejscu, np. w komisariacie policji, w czasie trwania imprezy masowej. Inną dolegliwością jest tzw. zakaz klubowy, który ma być stosowany nie przez sąd, ale przez organizatora. Zgodnie z art. 14 ustawy organizator meczu piłki nożnej w razie naruszenia regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy będzie mógł stosować zakaz klubowy polegający na zakazie uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych. Będzie on trwać nie dłużej niż dwa lata od dnia wydania. Jednak jak zawsze dopiero praktyka pokaże, czy nowe regulacje okażą się skuteczne, a polskie stadiony będą bezpieczniejsze. Miejmy nadzieję, że tak, i to jak najszybciej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA