fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Główna księgowa w szkole nie może zarabiać mniej niż 1550 zł

Fotorzepa, Dorota Awiorko Dor Dorota Awiorko
Która tabela z nowego rozporządzenia dotyczącego wynagradzania pracowników samorządowych jest właściwa dla tego stanowiska? Czy XVI kategorii zaszeregowania przypisać minimalne wynagrodzenie z załącznika nr 1 części A, czy z części B? Co zrobić, jeżeli obecnie główna księgowa ma kategorię zaszeregowania XIX według przepisów, które obowiązywały do 31 marca 2009 r.?
Główna księgowa szkoły, dla której organem założycielskim jest jednostka samorządowa, nie może być niżej wynagradzana niż według XVI kategorii zaszeregowania. Oznacza to, ze jej minimalna pensja zasadnicza wynosi 1550 zł. Wynika to z załączników do [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=BBD01E7006628274C9BA4377549C2C86?id=305817]rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DzU nr 50, poz. 398)[/link]. A konkretnie z:
- tabeli IV (Stanowiska, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę), część H (w samorządowych jednostkach organizacyjnych), I. Wszystkie jednostki, stanowiska kierownicze urzędnicze, pkt 3 załącznika nr 3, ponieważ główny księgowy jest kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, bez względu na to, w jakiego typu jednostce samorządowej jest piastowane (tu szkoła); nie dotyczy to skarbników gminy, powiatu i województwa, bo podstawą ich zatrudnienia jest powołanie, - części B (dla pozostałych pracowników samorządowych) załącznika nr 1 – bierze się pod uwagę wartość z tabeli tu zamieszczonej, gdyż część A obejmuje wyłącznie pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich oraz biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego (jst) i zakładów budżetowych utworzonych przez te związki oraz jednostek administracyjnych jst, a szkoła nie jest żadnym z tym podmiotów.
Wskazana kategoria zaszeregowania jest minimalną. Główna księgowa szkoły może otrzymać wyższą, bo to pracodawcy samorządowi określają maksymalny pułap wynagrodzenia zasadniczego w regulaminach wynagradzania pracowników zatrudnianych na umowach o pracę, tu: dla pracowników niepedagogicznych szkoły (art. 39 ust. 1 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=901CEAE8C931C27F9C4AB6AE0F23FB76?id=292862]ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, DzU nr 223, poz. 1458[/link]). A że na takiej podstawie pracuje główna księgowa, niewykluczone że jej obecna XIX kategoria zaszeregowania zostanie utrzymana po wprowadzeniu tego dokumentu. Wejście w życie regulaminu wynagradzania nie powoduje samo z siebie zmian w indywidualnych stosunkach pracy. Gdyby się więc okazało, że określono w nim maksymalną kategorię zaszeregowania głównej księgowej poniżej XIX poziomu, konieczna będzie jeszcze zmiana jej umowy o pracę. Może zostać to przeprowadzone albo za porozumieniem zmieniającym, albo wypowiedzeniem zmieniającym, gdy zatrudniona nie zgodzi się na pierwszą formę[b] (por. wyrok SN z 24 lipca 2006 r., I PK 253/05)[/b].
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA