fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 25 czerwca 2009

[b]ORGANY CELNE[/b]
- właściwość miejscową organów celnych ustala się także w sprawach dotyczących złożenia wniosku o nadanie numeru EORI – taka jest istota zmiany rozporządzenia ministra finansów ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314300]DzU nr 89, poz. 731[/link])
[b]WOJSKO[/b]
- niewielka korekta w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314290]DzU nr 89, poz. 733[/link])
- kolejne zmienione przez tego ministra rozporządzenie dotyczy zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314302]DzU nr 89, poz. 734[/link])
[b]SĘDZIOWIE, PROKURATORZY[/b]
- wysokość opłaty za przystąpienie do egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wynosi 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym roku minimalne wynagrodzenie to kwota 1276 zł ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314292]DzU nr 89, poz. 736[/link])
[b]STATUTY[/b]
- minister rolnictwa i rozwoju wsi nadał statut Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315411]DzU nr 97, poz. 811[/link])
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA