fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Kiedy darowizna męża dla żony będzie bez podatku

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
[b]Jesteśmy małżeństwem od ponad siedmiu lat. Mamy wspólność małżeńską, ale z pewnych względów myślimy z mężem o podpisaniu u notariusza rozdzielności majątkowej. Po podpisaniu tej rozdzielności mąż chce darować mi pieniądze, około 110 tys. zł. W ciągu tych siedmiu lat trwania naszego małżeństwa nie było wcześniej żadnej darowizny. Czy w takiej sytuacji urząd skarbowy opodatkuje darowiznę pieniężną męża na żonę? Czy będzie dochodził źródła pochodzenia tego majątku? Bo zgromadzone pieniądze pochodzą przede wszystkim z naszych dochodów z wynagrodzenia za pracę i z niewielkiego spadku, jaki otrzymał mój mąż po swojej babci, czyli majątku odrębnego.[/b]
[b]Odpowiada Michał Grzywacz[/b]
Przekazanie pieniędzy tytułem darowizny jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Nie oznacza to jednak, że każda taka czynność niesie ze sobą obowiązek zapłaty podatku. Ustawodawca przewidział bowiem kilka zwolnień o charakterze podmiotowym oraz przedmiotowym, w tym także zwolnienie z podatku darowizn poczynionych na rzecz osób najbliższych, tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy. W celu uniknięcia opodatkowania należy jednak w takim wypadku spełnić dwa dodatkowe warunki.
[b]Po pierwsze[/b] – darowizny należy dokonać za pośrednictwem rachunku bankowego nabywcy albo jego rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
[b]Po drugie[/b] – obdarowany powinien zgłosić taką czynność na druku SD-Z2 naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy od dnia jej dokonania.
Tak też będzie w sytuacji opisanej przez czytelniczkę. Bez znaczenia pozostaje natomiast okoliczność, iż w ciągu ostatnich siedmiu lat małżonkowie nie dokonywali pomiędzy sobą innych darowizn. Inaczej byłoby jedynie wówczas, gdyby nie został spełniony co najmniej jeden z wymienionych wyżej warunków. Dla powstania obowiązku zapłaty podatku i ewentualnie jego wysokości należałoby wówczas ustalić łączną wartość darowizn pomiędzy stronami w ciągu ostatnich pięciu lat.
Rozważenia, w moim przekonaniu, wymaga raczej przedmiot darowizny. W wypadku środków pieniężnych, uzyskanych z wynagrodzeń za pracę, przed dokonaniem rozporządzenia należy przeprowadzić dział majątku wspólnego małżonków. Mąż czytelniczki może bowiem darować jedynie tę część wynagrodzeń, która po przeprowadzeniu działu znajdzie się w jego majątku osobistym.
Takiej potrzeby nie ma w stosunku do darowizny środków pozyskanych ze spadku. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie (jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej) wchodzą do majątku osobistego spadkobiercy. Oznacza to, że przed dokonaniem darowizny majątek ten nie podlega działowi.
Jeśli zaś chodzi o dochodzenie przez naczelnika urzędu skarbowego źródła pochodzenia darowanego majątku, to należy zauważyć, że organ ten może wszcząć postępowanie wyjaśniające w każdym wypadku, kiedy poweźmie wątpliwość co do możliwości sfinansowania darowizny przez darczyńcę. Nie każde żądanie wyjaśnień, o które może się zwrócić organ podatkowy, kończy się wszczęciem postępowania podatkowego.
Jeżeli zatem pani mąż uzyskał środki będące przedmiotem darowizny z wynagrodzenia za pracę czy tytułem spadku, to w mojej ocenie ryzyko wszczęcia postępowania podatkowego jest niewielkie, co oczywiście nie wyklucza ewentualnego postępowania wyjaśniającego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA